Här finns några användbara sidor med lagtexter. Bland annat projektet Bevis, där det finns både lagar, förarbeten, doktrin, rättsfall och principer, dock fram till ca år 2000. Glöm inte att en färsk lagbok alltid är det bästa hjälpmedlet!

lagen.nu

lagen.nu

Bevis

Bevis